#author("2017-06-13T04:04:25+00:00","","")
Hei hopp!SÃ… nydelige premier da, jeg er SÃ… med pÃ\ denne altsÃ\ - gratulerer med jubileum!Er ikke sikker pÃ\ om det er noe jeg samler pÃ\ som er sÃ\ rart - hmmm, den mÃ\ jeg tygge litt pÃ\!Ha en fin SÃald¸g,Knem Jatte♥
#author("2017-06-13T07:24:08+00:00","","")
*18日目(1982年12月10日) [#gfa11bd4]
//> [[17日目(1982年12月09日)>Day17]] ◀ ▶ [[19日目(1982年12月11日)>Day19]]

**特記事項 [#rba275db]
-この日から入国拒否の際は拒否事由の押印が必要になる~
拒否事由スタンプを使用するには、最低一回審問せねばならない
-テロによる業務中断アリ
-一日終了時に息子へのプレゼントを購入可能(25クレジット)

**有効なルール [#bea96f4d]
-入国者はパスポートが必須
-すべての書類は期限内でなければならない
-アルストツカ国民はIDカード必携
-外国人は入国許可証が必須
-労働者は労働許可証が必須
-武器、密輸品を持ちこませるな
-外交官は特権証明が必須
-外国人は身分証明補足書が必須
//-''外国人は入国許可証が必須'' ←&color(red){''New!''};

**イベント [#k1b02bde]
:1人目|
''規則違反あり''(書類不備) ''クソだな''
:8人目対応中|
テロリスト襲撃
麻酔銃で狙撃し損ねるとSergiuが死亡する


**新聞記事 [#xe2cfabe]
**日報 [#x7c5e926]
**会話録 [#ga94d542]

#br
#br
> [[17日目(1982年12月09日)>Day17]] ◀ ▶ [[19日目(1982年12月11日)>Day19]]


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS